HARDE CIJFERS NEDERLAND

Hoeveel?

∆     Per jaar worden in Nederland 150.000 kinderen mishandeld. Elke week sterft minstens 1 kind aan mishandeling door ouders.

∆     Van de 140.000 gesprekken die de Kindertelefoon voerde gingen er ruim 9300 over mishandeling. Daarvan ging het in 51% over geweld in de gezinssituatie, 8% binnen een relatie.

 ∆     Het AMK (Advies en Meldpunt Kindermishandeling) krijgt elk uur 2 serieuze meldingen van mishandeling binnen, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar.

Vorig jaar betrof dat:

Meer dan 2200 baby’s van 0 jaar

Ruim 1500 baby’s van 1 jaar

Ruim 1500 peuters van 2 jaar

Bijna 2000 peuters van 3 jaar

en zo verder …


Seksueel misbruik

∆     40% van alle Nederlandse vrouwen heeft vóór hun zestiende levensjaar een of meer negatieve ervaringen met seksueel misbruik

 ∆     Van alle 16-jarige meisjes is 8 % seksueel misbruikt door een familielid. De helft langer dan een jaar. Het misbruik komt voor in alle milieus, alle soorten geloof, alle culturen. De daders zijn vrijwel altijd mannen (98%).

 

Huiselijk geweld

∆     Elk jaar zijn meer dan 160.000 kinderen getuige van huiselijk geweld. Ze voelen de spanning, horen de kreten, zien de verwondingen, springen ertussen. 40% tot 60% van hen raakt hierdoor getraumatiseerd. Deze kinderen lopen ernstige psychische schade op.
 

Wegkijken

∆     Eén op de zes volwassenen zegt kindermishandeling te hebben gesignaleerd, maar brengt geen hulp op gang voor het kind en het gezin.

Gerelateerde berichten

Binnenkort bij STUK