HOW TO SURVIVE PLEEGZORG 4 – ECHTE FAMILIE / PLEEGFAMILIE

Hoe is de verhouding tot je pleegouders en hoe met je eigen ouders?
Wil je nog wel contact met je ouder? Mag je wel contact hebben?
Wat zijn je rechten?
Beslist je moeder toch over jou terwijl je haar al 3 jaar niet meer ziet?