(AANSTAANDE) PLEEGZORG MEDEWERKERS / STUDENTEN – O P D R A C H T E N

De opdrachten zijn individueel uit te voeren, of in groepen. Bijvoorbeeld in een klas studenten of voor een groep pleegzorgmedewerkers, pleegouders of pleegkinderen tijdens een training.
VERPLAATSEN IN HET PLEEGKIND
Benoem per filmpje ten minste 3 elementen die voor de jongeren belangrijk zijn.
In groepsverband: vergelijk de antwoorden in groepjes met elkaar, en ga hierover in discussie.
🙂 Marina: ‘Het verschilt per kind, dus hoe dan ook moeten pleegzorgwerkers en pleegouders kijken naar wat voor kind ze voor zich hebben, hoeveel weet het kind zelf al en waar is nog hulp nodig’.

CONTACT MAKEN MET PLEEGKINDEREN
Ideeën en tips van jongeren uit de pleegzorg om contact te maken met pleegkinderen:
– Ga samen iets drinken,
– Ga buiten wandelen,
– Ga iets gezelligs doen,
– Ga een eindje rijden,
– Spreek ook over jezelf, wordt een mens.
🙂 Kelly: ‘ Dat is ook belangrijk voor ons: je moet ook een persoon worden voor ons. Dat maken we echt veel te weinig mee’.

IN GESPREK MET PLEEGKINDEREN.
Doe een rollenspel met een collega waarin één van jullie het pleegkind is, en de ander de pleegzorgmedewerker is en voer een gesprek met elkaar. Indien mogelijk kunnen er echte pleegkinderen gevraagd worden die commentaar en tips geven op de rollenspellen, of die zelf de rol van pleegkind aannemen in het rollenspel. Ook kunnen pleegkinderen kritische vragen stellen, of zelf verder bevraagd worden door studenten of pleegzorgwerkers.
Vragen die na het rollenspel aan de spelers en de groep gesteld kunnen worden:
– Hoe was het om dit gesprek te voeren?
– Op welke momenten voelde het pleegkind zich prettig, en op welke momenten minder/niet?
– Wat vond je als pleegzorgwerker nog moeilijk? Hoe komt dit?
– Voelde je als pleegkind vertrouwen en ruimte om te praten?
– Wat is ervoor nodig om je als pleegkind vertrouwd en veilig te kunnen voelen in een gesprek met elkaar?
🙂 Marina: ‘Met deze filmpjes willen we inzicht in het leven van een pleegkind. Eigenlijk zijn we ook gewoon allemaal heel normale kinderen, hetzij met een rugzakje, maar verder zijn we niet heel veel anders. Maar de situaties in de filmpjes zijn wel dingen waar pleegkinderen onzeker over kunnen zijn, de filmpjes geven inzicht in het leven van pleegkinderen’.
🙂 Mandy: ‘Mochten pleegzorgwerkers/pleegouders zich hier nog niet bewust van zijn, dan kunnen zij het nu aankaarten bij pleegkinderen, checken of het pleegkind deze informatie wel durft te vragen, en bemiddelen tussen pleegouders en het pleegkind bijvoorbeeld, of in andere situaties met het pleegkind’.

JE ALLEEN VOELEN.
Bekijk deze filmpjes samen met een pleegkind (dat je begeleidt). Neem daarna de tijd om samen dingen te bespreken aan de hand van de filmpjes.
Het mooiste zou zijn als de filmpjes deel worden van je ‘visitekaartje’, dus dat ieder pleegkind dat je begeleidt de filmpjes te zien krijgt. Hierdoor ervaren pleegkinderen dat ze niet de enige zijn, en kunnen bepaalde onderwerpen makkelijker bespreekbaar worden gemaakt aan de hand van de filmpjes. Je kunt hier als pleegzorgmedewerker ook het lesmateriaal voor pleegkinderen voor gebruiken.
🙂 Mandy: ‘Maak vanaf het begin echt contact met me, samen naar onze filmpjes kijken is al een eerste vorm!’

RECHTEN VAN PLEEGKINDEREN.
Bedenk verschillende manieren waarop jij pleegkinderen en jongeren bewust kunt maken van de rechten en plichten die ze hebben. Schrijf deze manieren op en kijk vervolgens welke manieren jij ook echt uit zou kunnen voeren in de pleeggezinnen die je begeleidt.

JE WORDT 18 EN DAN? SAMEN OMDENKEN.
–  Ga met je pleegkind, of in een groep in gesprek over wat er allemaal mis kan gaan als pleegkinderen 18 worden, en er geen pleegzorgbegeleiding meer is en pleegouders niet meer verplicht voor het pleegkind moeten zorgen. Maak samen een lijst met een ‘rampscenario’.
–  Ga vervolgens ‘omdenken’: buig dit rampscenario om naar: wat is er nodig om het wel goed te doen? Hoe kunnen we een ramp voorkomen? Wat moet er allemaal gebeuren zodat een pleegkind de overgang naar 18 jaar wel goed kan doorlopen?
–  Indien mogelijk zou je dit met het pleegkind dat je begeleidt zelf bespreken; wat is voor dit pleegkind het rampscenario? Wat heeft dit pleegkind, en dit pleeggezin nodig om uiteindelijk de overgang naar 18 jaar goed te doorlopen? Begin hier al vroeg mee, het liefst al rond 15/16 jaar!
–  In groepsverband is het raadzaam dit rampscenario nogmaals af te wegen aan de ervaringen van de pleegkinderen in de filmpjes, of pleegkinderen uit te nodigen om de les van commentaar te voorzien.

🙂 Mandy: ‘Ze beloven eerst heel veel, bijvoorbeeld dat ze plekken om te wonen voor je kunnen regelen, en dan gaan ze kijken wat je kan regelen. Maar eigenlijk moet je nog veel zelf doen. Ze moeten al eerder beginnen, als je 15 of 16 jaar bent, want iets regelen gebeurt niet binnen een paar maanden. Inschrijvingen, van bijvoorbeeld woning of studie, moet ver van tevoren gebeuren. Of intake gesprekken doen bij begeleid wonen moet ook al vroeg gedaan worden. Er kan hierover beter worden nagedacht en eerder oplossingen worden gezocht’.