(AANSTAANDE) PLEEGOUDERS – O P D R A C H T E N

Rebecca: Pleegouders hebben door deze filmpjes hopelijk meer begrip voor het pleegkind en beseffen dat het geen roze wolk is’.

VERPLAATSEN IN HET PLEEGKIND
– Benoem per filmpje ten minste 3 elementen die voor de jongeren belangrijk zijn.
– In groepsverband: vergelijk de antwoorden in groepjes met elkaar, en ga hierover in discussie.
🙂 Marina: ‘Het verschilt per kind, dus hoe dan ook moeten pleegzorgwerkers en pleegouders kijken naar wat voor kind ze voor zich hebben, hoeveel weet het kind zelf al en waar is nog hulp nodig’.
KENNIS MAKEN
Voor pleegkinderen is het vaak erg spannend waar ze terecht komen, in welk pleeggezin, hoe alles eruit ziet en waar ze op moeten letten als ze er eenmaal zijn. Soms vinden er van tevoren kennismakingsgesprekken plaats, soms ook niet. Vooral bij crisisplaatsingen is het voor pleegkinderen erg spannend en onzeker waar ze terecht komen.
– Opdracht afkomstig uit de pleegjongerenraad van Mandy:
Maak een A4tje met informatie over jullie pleeggezin. Wat zijn de namen van de pleegouders? Wat zijn de namen van eventuele broertjes en zusjes? Hebben jullie huisdieren? Hoe ziet de kamer van het pleegkind eruit? Hebben jullie een tuin? Zijn er bepaalde zaken die voor jullie in het gezin heel belangrijk zijn? Dit kun je aanvullen met foto’s of andere kenmerkende plaatjes voor jullie pleeggezin.  Zo’n A4tje kun je meegeven aan de pleegzorgwerker of voogd die het pleegkind naar jouw pleeggezin brengt. Juist in crisissituaties vinden pleegkinderen dit belangrijk.
😉 Mandy: ‘Wij hadden ook als idee met de jongerenraad dat iedere pleegouder zo’n A4tje maakt waar op staat wie de pleegouders zijn, alle namen in het gezin, of ze nog kinderen hebben, huisdieren, foto’s, hoe de kamer wordt, wat ze belangrijk vinden enzo. Dit was voor crisis, als ze geen kennismaking hebben gehad van tevoren’.
JE ALLEEN VOELEN.
– Bekijk deze filmpjes samen met jouw pleegkind. Neem daarna de tijd om samen dingen te bespreken aan de hand van de filmpjes.
VERTROUWEN
– Wat kun je doen om ervoor te zorgen dat je vertrouwen van het pleegkind wint?
– Hoe denk jij dat vertrouwen het beste kan groeien?
– Kun jij je situaties herinneren waarin je eerst nog moest leren om te vertrouwen? Hoe is dit uiteindelijk toch gelukt?
– Als je zelf een pleegkind zou zijn, hoe zou je dan willen dat er met je werd omgegaan?
🙂 Mandy: ‘Vertrouwen van een pleegkind wordt vaak beschadigd, als je dan weer bij andere mensen komt kun je minder snel hechten. Als pleegouders moet je proberen een vertrouwensband te krijgen. Pleegouders moeten dan eerlijk zijn, en als er iets niet goed gaat dat ook gewoon zeggen. Niet liegen, niet achterbaks doen. Niet andere kinderen voortrekken, of tegen het pleegkind het ene zeggen, en tegen andere mensen iets anders’.
JE WORDT 18 EN DAN? SAMEN OMDENKEN.
– Ga met je pleegkind, of in een groep in gesprek over wat er allemaal mis kan gaan als pleegkinderen 18 worden, en er geen pleegzorgbegeleiding meer is en pleegouders niet meer verplicht voor het pleegkind moeten zorgen. Maak samen een lijst met een ‘rampscenario’.
– Ga vervolgens ‘omdenken’: buig dit rampscenario om naar: wat is er nodig om het wel goed te doen? Hoe kunnen we een ramp voorkomen? Wat moet er allemaal gebeuren zodat een pleegkind de overgang naar 18 jaar wel goed kan doorlopen?
– Indien mogelijk zou je dit met het pleegkind dat je begeleidt zelf bespreken; wat is voor dit pleegkind het rampscenario? Wat heeft dit pleegkind, en dit pleeggezin nodig om uiteindelijk de overgang naar 18 jaar goed te doorlopen? Begin hier al vroeg mee, het liefst al rond 15/16 jaar!
– In groepsverband is het raadzaam dit rampscenario nogmaals af te wegen aan de ervaringen van de pleegkinderen in de filmpjes, of pleegkinderen uit te nodigen om de les van commentaar te voorzien.

🙂 Marina: ‘Ik wist al ver van tevoren: als ik 18 wordt kan ik hier gewoon blijven wonen. Dat ging heel soepel, dingen die je moet regelen als je 18 wordt, dat wist ik zelf al wel veel, of daar kon ik hulp in krijgen, van bijvoorbeeld mijn pleegouders of pleegzorgwerker. Informatie over dingen zoals zorgverzekeringen, maar ook of je in het pleeggezin mag blijven of niet, daar moet over gepraat worden’.