Over STUK

We hebben op een of andere manier verwaarlozing, seksueel misbruik en huiselijk geweld meegemaakt (lees artikel in TROUW, pdf) en vinden het niet normaal. Als jij het meemaakt mag je het ook niet normaal vinden. Zoek hulp, steun elkaar en gebruik STUK om met elkaar te praten over geweld in opvoeding en relaties.

Een project van STUK bestaat alleen wanneer jongeren met plannen komen en die door hen worden uitgevoerd in samenwerking met anderen. Per project zijn een of meerdere jongeren betrokken. Zij bepalen het onderwerp en de vorm waarin er uiteindelijk over wordt gesproken. Daardoor bestaat STUK uit een steeds wisselende groep jongeren in Nederland en Vlaanderen.

Lees meer in het artikel O jee, papa komt zo thuis (pdf) van Marcel ten Hooven in de Groene Amsterdammer.

STUK Theater

Ontstaan

STUK is ontstaan in 2005 omdat Shehab Saddal (15 jaar) iets wilde doen tegen kindermishandeling.

VISIE

Verontrustende cijfers, gebrek aan informatie, redenen genoeg voor jongeren om hun verhaal te vertellen.

Donaties

Stichting STUK is een stichting zonder structurele subsidie. Wil je ons steunen? Dan zijn we je zeer dankbaar.

Organisatie

Stichting STUK is een non-profit organisatie zonder structurele subsidie.