VISIE

Verontrustende cijfers

De cijfers over kinderen en jongeren die te maken hebben met kindermishandeling, verwaarlozing, huiselijk geweld en seksueel misbruik in Nederland en Vlaanderen zijn al lange tijd zeer verontrustend. Meer dan honderdduizend kinderen en jongeren worden elk jaar opgevoed in een sfeer van geweld en/of misbruik.|
Er worden al jaren initiatieven genomen om wat te doen tegen kindermishandeling en huiselijk geweld. Het blijft echter een groot probleem.

Oorzaken

Het gebrek aan openheid en acceptatie van problemen bij opvoeding speelt naar ons idee een belangrijke rol. Het toepassen van geweld bij opvoeding – uit onmacht of opvatting – en de ongelijkwaardige verhoudingen tussen mannen en vrouwen zijn vrijwel onbespreekbaar. Het geweld en misbruik wordt doorgegeven van generatie op generatie. Verschijnselen als armoede, werkeloosheid en te weinig scholings- en opleidingsmogelijkheden onder gezinnen met kinderen, zijn belangrijke veroorzakers van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Onze positie

Het is voor ons als mishandelde, verwaarloosde of misbruikte kinderen en jongeren niet vanzelfsprekend om iets tegen de mishandeling te doen. Een kind heeft een natuurlijke loyaliteit voor de ouders en jonge kinderen zijn van hen afhankelijk. Angst voor de gevolgen voor het hele gezin, schaamte en schuldgevoel, onwetendheid en onzekerheid, angst voor tegenmaatregelen van ouders of andere familieleden. Daardoor kunnen maar weinig kinderen en jongeren op eigen kracht hulp inschakelen. Daarom ondersteunen we elkaar.

Gebrek aan informatie

Ondanks het bestaan van zinvolle sites van b.v. het Nederlands Jeugdinstituut , Kindertelefoon Nederland en de Vlaamse Kinder en Jeugd Telefoon (KJT) en Vertrouwenscentrum Kindermishandeling is er weinig informatie voor jongeren te vinden in onze eigen stijl.

Scholen

Er is een groot gebrek aan voorlichting en begeleiding vanuit scholen.  Scholen en docenten durven het gewoonweg niet aan. Het onderwerp wordt als ‘te precair’ gezien en scholen voelen zich vaak onvoldoende toegerust om nazorg te kunnen bieden. Of zijn bang voor eventuele gevolgen.  Ook het eigen verleden van de docent met mishandeling of huiselijk geweld, kan adequate voorlichting en begeleiding belemmeren.

 WIJ VINDEN HET NIET NORMAAL EN HET KAN ANDERS!

Meer weten?

Wil je meer weten over onze missie, doelstellingen en plannen? Lees erover in ons beleidsplan: Stichting STUK Beleidsplan 2015 – 2016 (pdf-bestand).

Binnenkort bij STUK

Laatste nieuwsbericht