Vragen & opdrachten

pleegkinderen / jongerenraden – V R A G E N

Rebecca: Er waren voor mij zoveel dingen onbekend toen ik in een pleeggezin kwam, ik wist niet hoe ik daarmee moest omgaan. Ik dacht: dit zijn dingen waar ieder pleegkind tegenaan loopt, en waar volwassenen zich vaak totaal niet van bewust zijn. Vaak worden basale...

PLEEGKINDEREN / JONGERENRADEN – O P D R A C H T E N

Mandy: Heel gewone dingen worden vaak vergeten. En het is juist chill als je als pleegkind met zoveel bagage komt (je geschiedenis, vaak nare dingen uit het verleden), dat je niet over dat soort dingen moet stressen.  * * * * * * * *...

(AANSTAANDE) PLEEGOUDERS – V R A G E N

Mandy: ‘De zaken in de filmpjes zijn zaken waar pleegkinderen over nadenken. We hopen dat pleegouders zich hierdoor meer kunnen verplaatsen in het pleegkind. Want het is best lastig nu voor pleegkinderen, je moet elkaar nog leren kennen. We hopen dat dit meer inzicht geeft’....

(AANSTAANDE) PLEEGOUDERS – O P D R A C H T E N

Rebecca: Pleegouders hebben door deze filmpjes hopelijk meer begrip voor het pleegkind en beseffen dat het geen roze wolk is’. VERPLAATSEN IN HET PLEEGKIND – Benoem per filmpje ten minste 3 elementen die voor de jongeren belangrijk zijn. – In groepsverband: vergelijk de antwoorden...

(AANSTAANDE) PLEEGZORG MEDEWERKERS / STUDENTEN – v r a g e n

Kelly: ‘Begeleiders gaan vaak uit van hun werkplan. Het lijkt of ze niet snel uitgaan van wat ze zelf denken, maar vanuit hun boekje, wat ze hebben geleerd. Althans, dat denken we. We kunnen ongelijk hebben, maar meestal is het wel zo. Ze vragen...

(AANSTAANDE) PLEEGZORG MEDEWERKERS / STUDENTEN – O P D R A C H T E N

De opdrachten zijn individueel uit te voeren, of in groepen. Bijvoorbeeld in een klas studenten of voor een groep pleegzorgmedewerkers, pleegouders of pleegkinderen tijdens een training. VERPLAATSEN IN HET PLEEGKIND Benoem per filmpje ten minste 3 elementen die voor de jongeren belangrijk zijn. In...