Extra info

ONDERZOEKS RAPPORT JONGEREN

Een einde aan geweld en misbruik in justitiële jeugdinrichtingen. 10 Aanbevelingen van jongeren voor professionals en beleidsmakers. Ons rapport:  Een_einde_aan_geweld_en_misbruik_in_justitiele_jeugdinrichtingen

Speaking Freely

Children and young people in Europe talk about ending violence against children in custody. Het rapport: Speaking Freely PDF