Extra info

W E E R S T A N D E N L I J S T

We hebben heel wat gehoord! In de workshops de we gaven aan studenten en volwassenen die met kinderen, jongeren of gezinnen werken. Er is vaak sprake van een weerstand om normaal om te gaan met (een vermoeden van) kindermishandeling. Die moet je leren herkennnen...

Enquete TKM: 80 % beroepskrachten voorstander van verplichte scholing

Beroepskrachten missen in hun opleiding aandacht voor kindermishandeling.

INFO-LINK: DOSSIER BEROEPSOPLEIDINGEN (ook download)

Zes opleidingen in Utrecht onder de loep: 'Een belangrijk onderwerp, maar we moeten al zoveel.'