Vragen & opdrachten

VRAGEN – HERKENNEN VAN JE WEERSTANDEN

De meeste mensen hebben weerstanden om normaal om te gaan met (een vermoeden) van kindermishandeling. Het helpt wanneer je je weerstanden kent.

Opdrachten – WEERSTANDEN / HULP / KINDERMISHANDELING

OPDRACHT 1 ‘Weerstanden’ kan veel verschillends betekenen. Typ het woord in bij een zoekmachine en maak een lijst van wat je tegenkomt. Of kijk of je onderstaande zinnen terug kan vinden.¬†Ga na wat er in het betreffende artikel wordt bedoeld met weerstanden en beschrijf...