Forumtheater

VARIANT 1

We maken samen Forum-theaterscènes en gaan die spelen voor anderen. Forumtheater is inspringtheater. De scène loopt slecht af voor de hoofdrolspeler. Het publiek komt met tips en suggesties om de situatie te veranderen door zelf mee te spelen.

Deelnemers:
Maximum jongeren-publiek (10-28 jaar) per workshop: 12, liefst allemaal van ongeveer dezelfde leeftijd.
Maximum volwassenen-publiek: 12 mensen.

Tijdsduur / locatie / apparatuur / kosten:
In overleg.

VARIANT 2

Jongeren uit Antwerpen of Amsterdam Noord spelen Forum-theaterscènes. Forumtheater is inspringtheater. De scène loopt slecht af voor de hoofdrolspeler. Het publiek komt met tips en suggesties om de situatie te veranderen door zelf mee te spelen.

Deelnemers:
Maximum jongeren-publiek (10-28 jaar) per workshop: 40 mensen, liefst allemaal van ongeveer dezelfde leeftijd.
Maximum volwassenen-publiek: 70 mensen.

Tijdsduur / locatie / apparatuur / kosten:
In overleg

VOORWAARDEN

De speeldata moeten minimaal 6 weken van te voren bekend zijn (liefst eerder), want de jongeren die acteur zijn moeten vrij vragen van school of werk. Anders is er een risico dat jongeren niet kunnen. Omdat we met een relatief kleine groep werken is er dan ook het risico dat we helemaal niet kunnen!

De organisaties/instituten waar we met Forum theater komen (basisschool, middelbaar onderwijs, jongerencentrum etc) moeten goede nazorg kunnen bieden aan de jongeren die naar ons komen kijken. De structuur waarmee dit is georganiseerd moet duidelijk zijn. b.v. zijn er vertrouwenspersonen die bekend zijn bij de leerlingen? functioneert het team, d.w.z. weet het team om te gaan met vermoedens van kindermishandeling? is er een meldcode?

Wij stellen als eis dat er binnen twee weken na de voorstelling een follow up is, minimaal een (les)uur waarbij met de jongeren wordt nagesproken wat ze hebben gezien/meegemaakt, of hen dat bekend voorkwam (voor zichzelf of iemand uit de omgeving) wat de verschillende vormen van kindermishandeling zijn, of jongeren hulp nodig hebben of dat er ten minste duidelijk wordt waar jongeren naar toe kunnen indien ze geen steun kunnen/willen vinden in hun directe omgeving.

Voordat we komen optreden willen we eerst een persoonlijk gesprek met de vertegenwoordiger van de organisatie/het instituut over bovenstaande zaken. Wij checken dan of er aan de voorwaarden wordt voldaan en kunnen eventueel helpen om aan de voorwaarden te voldoen. We delen dan ook exemplaren uit van STUKBOEK. Dit gesprek moeten minimaal 6 weken voor de uitvoering hebben plaatsgevonden. Wanneer er naar ons gevoel niet voldoende aan de voorwaarden kan worden voldaan komen we niet met Forumtheater. We kunnen dan wel een STUK workshop geven waarin we gebruik maken van STUKVIDEO’S (filmpjes door jongeren gemaakt) en de quiz uit STUKBOEK.

Soms vinden we het belangrijk dat er tijdens de voorstelling iemand aanwezig is van Kindertelefoon of AMK. Die kunnen extra informatie geven. Dat regelen we dan zelf.

De concrete afspraken van optreden, vergoedingen en zo voort komen in een contractje te staan dat wijzelf en de opdrachtgever zal ondertekenen voordat we komen spelen.

AANVRAGEN

U kunt eerst bellen met ons voor overleg. Uiteindelijk moeten we een mail ontvangen waarin duidelijk staat wat gevraagd wordt (inhoud, hoeveel jongeren), voor/met wie dat wordt uitgevoerd, welke datum + tijd. Dan kunnen wij dat doorsturen aan jongeren. Wanneer er voldoende jongeren zijn die positief op uw aanvraag reageren, doen we het. Dan wordt er een contract opgesteld waarin de afspraken vastliggen. Zodra we dat contract ondertekend terug hebben, gaan de jongeren definitief vrij regelen van werk of school. Het an ten alle tijd zo zijn dat jongeren zich toch niet aan de afspraak kunnen houden vanwege school of werk. Wij zoeken dan voor vervanging een andere jongere.

Binnenkort bij STUK

Laatste nieuwsbericht