(AANSTAANDE) PLEEGOUDERS – V R A G E N

Mandy: ‘De zaken in de filmpjes zijn zaken waar pleegkinderen over nadenken. We hopen dat pleegouders zich hierdoor meer kunnen verplaatsen in het pleegkind. Want het is best lastig nu voor pleegkinderen, je moet elkaar nog leren kennen. We hopen dat dit meer inzicht geeft’.

 

* * * * *  V I D E O 1: H E T   B E G I N
VERPLAATSEN IN HET PLEEGKIND
– Probeer jij je te verplaatsen in de situatie van het pleegkind?
– Wat heb je gezien in deze video?
– Wat doet dit met je?
– Wat zou dit met de jongeren uit de video gedaan kunnen hebben?
– Noem 3 elementen die voor de jongeren uit dze video belangrijk waren?
– Hoe zou je hier als (aanstaande) pleegouder mee om kunnen gaan?
KENNIS MAKEN
– Officieel heb je een eerste kennismakingsgesprek voordat je in een pleegezin komt.
– Wat kunnen jullie doen om het kind te laten kennismaken?
🙂 Mandy: ‘Wij hebben bij ons alle pleegouders een profiel laten maken over het huis en het gezin: of ze huisdieren hebben, of een tuin in een dorp of dat ze in een stad wonen. Zodat als een kind plotseling in een pleeggezin komt het kind in ieder geval iets weet. Soms kunnen er namelijk geen kennismakingsgesprekken plaatsvinden, maar het is hoe dan ook handig om te hebben voor je naar een pleeggezin gaat’.
WENNEN
– Als jij een pleegkind zou zijn zou je dan aan een vreemde een snoepje durven vragen?
– In het filmpje wordt het voorbeeld van ‘de snoepjespot’ besproken. Hoe zou jij als pleegouder hiermee omgaan? Of heb je wel eens zo’n situatie gehad? In welke situaties kun jij je als pleegouders nog meer verplaatsen: hoe zou het zijn als ik een pleegkind was…?
VERTROUWEN
– Wat kun je doen om ervoor te zorgen dat je vertrouwen van het pleegkind wint?
– Hoe denk jij dat vertrouwen het beste kan groeien?
– Kun jij je situaties herinneren waarin je eerst nog moest leren om te vertrouwen? Hoe is dit uiteindelijk toch gelukt?
– Als je zelf een pleegkind zou zijn, hoe zou je dan willen dat er met je werd omgegaan?
🙂 Quinta: ‘Als je in zo’n situatie zit waarbij je je niet veilig voelt durf je niet te zeggend dat je wat hebt of dat je ergens bang voor bent. Wanneer er geen vertrouwen is ben je bang dat je ergere problemen krijgt als je iets vertelt of laat merken, of dat ze er niks mee doen. Wanneer er wel vertrouwen is, dan denk je heel makkelijk: ik kan naar mijn pleegouder toe’.
VEILIGHEID
– Hoe kun jij ervoor zorgen dat het pleegkind zich veilig voelt?
🙂 Mandy: ‘Ik kwam uit een situatie waarin ik werd mishandeld. Nu waren mensen lief. Ik kreeg wel straf maar ik werd niet meer geslagen. Dat was vreemd in het begin’.

 

* * * * * V I D E O 2 : NIEUWE REGELS & PLICHTEN. EN HEB JE OOK RECHTEN?
VERPLAATSEN IN HET PLEEGKIND
– Wat heb je gezien in deze video?
– Wat doet dit met je?
– Wat zou dit met de jongeren uit de video gedaan kunnen hebben?
– Noem 3 elementen die voor de jongeren uit dze video belangrijk waren?
– Hoe zou je hier als (aanstaande) pleegouder mee om kunnen gaan?
RECHTEN VAN (PLEEG)KINDEREN.
– Ken jij alle rechten en plichten van (pleeg)kinderen?
– Weet jij waar je informatie kunt vinden (of op kunt vragen) voor pleegkinderen?
– Is er iemand die jouw pleegkinderen en jongeren uitlegt welke rechten en plichten zij hebben?
🙂 Meer informatie over rechten en plichten vind je via de volgende websites:
http://www.kinderrechten.nl/
http://www.dekinderombudsman.nl/40/12-tot-18/
https://www.defenceforchildren.nl/algemeen
 Als het pleegkind een vertrouwenspersoon wil om hierover te praten, kan het ook terecht bij:
http://www.akj.nl/ 

 

* * * * *  V I D E O 3 : IK & DE ANDER
VERPLAATSEN IN HET PLEEGKIND
– Wat heb je gezien in deze video?
– Wat doet dit met je?
– Wat zou dit met de jongeren uit de video gedaan kunnen hebben?
– Noem 3 elementen die voor de jongeren uit dze video belangrijk waren?
– Hoe zou je hier als (aanstaande) pleegouder mee om kunnen gaan?
OMGANG MET ANDEREN.
– Heb jij gesprekken met je pleegkind over wat het pleegkind denkt dat er beter kan?
KNUFFEL, KUS, OF NIET?
– Hoe gaan jullie om met fysiek contact (knuffels, kus, aanrakingen), en weet je wat het pleegkind hiervan vindt?
🙂 
Rebecca: ‘Je moet het kind niet dwingen, als het niet wil moet dat duidelijk zijn. Je moet dan niet doorgaan. Het kind komt vanzelf wel op den duur’.
Marina: ‘Pleegouders zitten vaak op een roze wolk en dan hebben ze vaak niet door wat het pleegkind wil. Hier moet wel aandacht voor zijn’.

 

* * * * * V I D E O 4 : ECHTE FAMILIE / PLEEGFAMILIE
VERPLAATSEN IN HET PLEEGKIND
– Wat heb je gezien in deze video?
– Wat doet dit met je?
– Wat zou dit met de jongeren uit de video gedaan kunnen hebben?
– Noem 3 elementen die voor de jongeren uit dze video belangrijk waren?
– Hoe zou je hier als (aanstaande) pleegouder mee om kunnen gaan?
CONTACT MET ECHTE FAMILIE EN PLEEGFAMILIE
– Hoe is het contact tussen jouw pleegkind en zijn/haar echte familie?
– Wat zijn jouw verwachtingen ten aanzien van het pleegkind in het contact met pleegfamilie en echte familie?
– Weet jouw pleegkind wat deze verwachtingen zijn? Is er ook nog ruimte voor het pleegkind om andere wensen te hebben ten aanzien van contact?
– Hoe wordt er met het pleegkind gepraat en hoe wordt er naar het pleegkind geluisterd in wat hij/zij wil?
🙂 
Kelly: ‘Het kind moet zich er wel prettig bij voelen. Bij ‘echte familie’ gaan ze vaak proberen om toch die band met familie te behouden, soms ook terwijl niemand dit wil. Als pleegouder moet je ervoor zorgen dat er met het kind gepraat wordt en dat kind eerlijk kan zijn. Als het nu niet kan, dan over een half jaar weer kijken. Niet dwingen’.

 

* * * * * FILM 5: JE WORDT 18 EN DAN?
VERPLAATSEN IN HET PLEEGKIND
– Wat heb je gezien in deze video?
– Wat doet dit met je?
– Wat zou dit met de jongeren uit de video gedaan kunnen hebben?
– Noem 3 elementen die voor de jongeren uit dze video belangrijk waren?
– Hoe zou je hier als (aanstaande) pleegouder mee om kunnen gaan?
REGELZAKEN ALS JE PLEEGKIND 18 JAAR WORDT.
– Weet jij wat de verschillende mogelijkheden zijn voor een pleegkind, als het 18 jaar wordt?
– Weet jij al wat er gaat gebeuren als je pleegkind 18 jaar wordt? (is duidelijk waar het pleegkind gaat wonen, wat er geregeld moet worden?)
– Weet het pleegkind al wat er gaat gebeuren als het 18 jaar wordt?
Meer informatie over regelzaken als je pleegkind 18 wordt vind je via o.a. de volgende websites:
https://www.pleegzorg.nl/voor-pleegouders/wanneer-een-pleegkind-18-jaar-wordt/

🙂 Rebecca: ‘Als pleegouders meer duidelijkheid hebben, kunnen zij die duidelijkheid ook weer overspelen naar het pleegkind. Dit filmpje gaat onder andere over onzekerheid van het pleegkind, als pleegouder zou je deze onzekerheid moeten weghalen. Hier moeten pleegouders van tevoren over nadenken; wat zouden we willen met het pleegkind als die 18 jaar is gepasseerd? Dit is belangrijk om onzekerheid bij het pleegkind weg te halen, maar ook om voor te bereiden op de toekomst’.