(AANSTAANDE) PLEEGZORG MEDEWERKERS / STUDENTEN – v r a g e n

Kelly: ‘Begeleiders gaan vaak uit van hun werkplan. Het lijkt of ze niet snel uitgaan van wat ze zelf denken, maar vanuit hun boekje, wat ze hebben geleerd. Althans, dat denken we. We kunnen ongelijk hebben, maar meestal is het wel zo. Ze vragen niet hoe je je voelt, maar ze zeggen gewoon “Ik weet dat je hier veilig zit, we hebben geen andere mensen, dus je blijft hier”. Ze vragen ook nooit door. “Heb je het naar je zin?”. Geen kind durft direct te zeggen “Ik voel me slecht, of ik vertrouw het niet. Of ik wil hier weg”. Het kind zegt: JA. En dat is het. De begeleider is tevreden en ze vragen niet door’.

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
V I D E O  1  : HET   BEGIN

VERPLAATSEN IN HET PLEEGKIND
– Wat heb je gezien in deze video?
– Wat doet dit met je?
– Wat zou dit met de jongeren uit de video gedaan kunnen hebben?
– Noem 3 elementen die voor de jongeren uit dze video belangrijk waren?
 🙂 Rebecca: Pleegzorgwerkers: zij zijn degenen die steun en houvast moeten zijn voor pleegouders, en als zij zich niet bewust zijn van die kleine dingen, dan blijft het zo vaag en dan denk je dat je als pleegkind hier onlogisch mee zit, het zal wel normaal zijn, moet er zelf mee omgaan, nu kun je als een soort driehoek elkaar helpen!’
VERSCHIL PLEEGZORG JEUGDZORG
– Weten de pleegkinderen die jij begeleidt duidelijk het verschil tussen pleegzorg en jeugdzorg?
🙂 Mandy: ‘De pleegzorgwerker moet je goed uitleggen wat het verschil is tussen pleegzorg en jeugdzorg. Dit is voor veel pleegkinderen in het begin niet duidelijk. Maar het is wel belangrijk, anders is het erg verwarrend’.
ALLEEN VOELEN
– Kun jij je voorstellen dat het pleegkind dat jij begeleidt zich wel eens alleen voelt?
– Weet jouw pleegkind waar het terecht kan als het zich alleen voelt?
– Heeft jouw pleegkind behoefte aan contact met andere pleegkinderen?
🙂 Tips van andere jongeren uit de pleegzorg voor hoe om te gaan met ‘alleen voelen’:
* Ga bij de jongerenraad van de pleegzorgorganisatie
* Ga opzoek naar andere jongeren die ook met pleegzorg te maken hebben; vraag hiernaar bij je pleegzorgbegeleider of pleegouders, of zoek contact via de website van STUK.
* Neem contact op met een vertrouwenspersoon van AKJ (http://www.akj.nl/) of van jouw organisatie.
* Zoek informatie over landelijke pleegzorgdagen; hier kun je ook naartoe gaan.
WAT KUN JIJ ALS PLEEGZORGWERKER DOEN?
– Wat zou jij als pleegzorgwerker (anders) doen, na het zien van dit filmpje?
– Hoe zou jij omgaan met de gebeurtenissen uit de filmpjes?
– Welke gebeurtenissen heb je gezien die belangrijk zijn voor een pleegkind?
– Hoe kun jij met het pleegkind in gesprek gaan hierover?
– Herken jij situaties in de filmpjes bij pleegkinderen die je zelf begeleidt in gezinnen?
– Welk stuk van het filmpje is jou het meest bijgebleven, en waarom?
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
V I D E O  2  : NIEUWE REGELS & PLICHTEN. EN HEB JE OOK RECHTEN?

VERPLAATSEN IN HET PLEEGKIND
– Wat heb je gezien in deze video?
– Wat doet dit met je?
– Wat zou dit met de jongeren uit de video gedaan kunnen hebben?
– Noem 3 elementen die voor de jongeren uit dze video belangrijk waren?
RECHTEN VAN (PLEEG)KINDEREN.
– Ken jij alle rechten en plichten van (pleeg)kinderen?
– Weet jij waar je informatie kunt vinden (of op kunt vragen) voor pleegkinderen?
– Is er iemand die de pleegkinderen en jongeren uitlegt welke rechten en plichten zij hebben?
🙂 Informatie die je het pleegkind kunt geven als het meer wilt weten over rechten en plichten:
http://www.kinderrechten.nl/
http://www.dekinderombudsman.nl/40/12-tot-18/
https://www.defenceforchildren.nl/algemeen
Als het pleegkind een vertrouwenspersoon wil om hierover te praten kan het ook terecht bij:

http://www.akj.nl/
WAT KUN JIJ ALS PLEEGZORGWERKER DOEN?
– Wat zou jij als pleegzorgwerker (anders) doen, na het zien van dit filmpje?
– Hoe zou jij omgaan met de gebeurtenissen uit de filmpjes?
– Welke gebeurtenissen heb je gezien die belangrijk zijn voor een pleegkind?
– Hoe kun jij met het pleegkind in gesprek gaan hierover?
– Herken jij situaties in de filmpjes bij pleegkinderen die je zelf begeleidt in gezinnen?
– Welk stuk van het filmpje is jou het meest bijgebleven, en waarom?
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
V I D E O  3  : IK & DE ANDER

VERPLAATSEN IN HET PLEEGKIND
– Wat heb je gezien in deze video?
– Wat doet dit met je?
– Wat zou dit met de jongeren uit de video gedaan kunnen hebben?
– Noem 3 elementen die voor de jongeren uit dze video belangrijk waren?
🙂 Mandy en Marina: ‘Met deze filmpjes wil ik bereiken dat er anders naar pleegkinderen wordt gekeken, dat mensen de kleine dingetjes niet vergeten. Zoals of je naar de WC mag ’s nachts, of je dan door mag trekken, en of je een snoepje mag uit de snoep-pot’.
OMGANG MET ANDEREN.
– Heb jij gesprekken met je pleegkind over wat het pleegkind denkt dat er beter kan?
(Kelly: “Mensen komen vaak naar mij toe met hun problemen, zoals vrienden, familie…”)
WAT KUN JIJ ALS PLEEGZORGWERKER DOEN?
– Wat zou jij als pleegzorgwerker (anders) doen, na het zien van dit filmpje?
– Hoe zou jij omgaan met de gebeurtenissen uit de filmpjes?
– Welke gebeurtenissen heb je gezien die belangrijk zijn voor een pleegkind?
– Hoe kun jij met het pleegkind in gesprek gaan hierover?
– Herken jij situaties in de filmpjes bij pleegkinderen die je zelf begeleidt in gezinnen?
– Welk stuk van het filmpje is jou het meest bijgebleven, en waarom?
* * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
V I D E O  4 : ECHTE FAMILIE / PLEEGFAMILIE
VERPLAATSEN IN HET PLEEGKIND
– Wat heb je gezien in deze video?
– Wat doet dit met je?
– Wat zou dit met de jongeren uit de video gedaan kunnen hebben?
– Noem 3 elementen die voor de jongeren uit dze video belangrijk waren?
:-)Marina: ‘Het verschilt per kind, dus hoe dan ook moeten pleegzorgwerkers en pleegouders kijken naar: wat voor kind heb je voor je?’.
OMGANG MET ECHTE FAMILIE/PLEEGFAMILIE
– Zijn er regels voor contact en omgang met de echte familie en het pleegkind?
– Zijn er regels voor contact en omgang met de pleegfamilie en het pleegkind?
– Weet jij hoe het pleegkind denkt over contact met echte familie en pleegfamilie?
🙂 Mandy: ‘Bij mij zat pleegzorg juist te dwingen om contact te houden met mijn moeder, maar lukte het vaak niet, en kon mijn moeder ook vaak niet. En nu komt mijn moeder er zelf mee wanneer ze contact wil. Als kinderen uit huis geplaatst worden, willen veel volwassenen meteen de volgende dag al dat het contact wel opeens goed is tussen jou en je echte familie, maar dat lukt echt niet hoor, is in één dag niet anders. Dan krijg je weer valse hoop’.
WAT KUN JIJ ALS PLEEGZORGWERKER DOEN?
– Wat zou jij als pleegzorgwerker (anders) doen, na het zien van dit filmpje?
– Hoe zou jij omgaan met de gebeurtenissen uit de filmpjes?
– Welke gebeurtenissen heb je gezien die belangrijk zijn voor een pleegkind?
– Hoe kun jij met het pleegkind in gesprek gaan hierover?
– Herken jij situaties in de filmpjes bij pleegkinderen die je zelf begeleidt in gezinnen?
– Welk stuk van het filmpje is jou het meest bijgebleven, en waarom?
🙂 Mandy: ‘Het kind moet zich er wel prettig bij voelen. Bij ‘echte familie’ gaan ze vaak proberen om toch die band met familie te behouden, soms ook terwijl niemand dit wil. Als pleegouder moet je ervoor zorgen dat er met het kind gepraat wordt en dat kind eerlijk kan zijn. Als het nu niet kan, dan over een half jaar weer kijken. Niet dwingen’.
* * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
V I D E O 5 : JE WORDT 18 EN DAN?

VERPLAATSEN IN HET PLEEGKIND
– Wat heb je gezien in deze video?
– Wat doet dit met je?
– Wat zou dit met de jongeren uit de video gedaan kunnen hebben?
– Noem 3 elementen die voor de jongeren uit dze video belangrijk waren?
18 EN DAN?
– Waarom is het voor een pleegkind belangrijk om voor te bereiden op 18 jarige leeftijd?
– Welke mogelijkheden zijn er allemaal voor een pleegkind als het 18 wordt?
– Wie bespreekt met het pleegkind wat er allemaal geregeld moet worden voordat het pleegkind 18 wordt?
– Op welke leeftijd denk jij dat er het beste begonnen kan worden met voorbereiden op 18 jaar?
– Hoe denkt het pleegkind over welke leeftijd het beste is om voor te bereiden op 18 jaar?
WAT KUN JIJ ALS PLEEGZORGWERKER DOEN?
– Wat zou jij als pleegzorgwerker (anders) doen, na het zien van dit filmpje?
– Hoe zou jij omgaan met de gebeurtenissen uit de filmpjes?
– Welke gebeurtenissen heb je gezien die belangrijk zijn voor een pleegkind?
– Hoe kun jij met het pleegkind in gesprek gaan hierover?
– Herken jij situaties in de filmpjes bij pleegkinderen die je zelf begeleidt in gezinnen?
– Welk stuk van het filmpje is jou het meest bijgebleven, en waarom?
🙂 Marina: Ik wist al ver van tevoren: als ik 18 wordt kan ik hier gewoon blijven wonen. Dat ging heel soepel, dingen die je moet regelen als je 18 wordt, dat wist ik zelf al wel veel, of daar kon ik hulp in krijgen, van bijvoorbeeld mijn pleegouders of pleegzorgwerker. Informatie over dingen zoals zorgverzekeringen, maar ook of je in het pleeggezin mag blijven of niet, daar moet over gepraat worden’.