pleegkinderen / jongerenraden – V R A G E N

Rebecca: Er waren voor mij zoveel dingen onbekend toen ik in een pleeggezin kwam, ik wist niet hoe ik daarmee moest omgaan. Ik dacht: dit zijn dingen waar ieder pleegkind tegenaan loopt, en waar volwassenen zich vaak totaal niet van bewust zijn. Vaak worden basale dingen over het hoofd gezien, gewoon simpele dingen die niet in een training voor pleegouders, pleegzorgwerkers of een gesprek met een pleegkind worden genoemd. Dan denk je dat je als pleegkind hier onlogisch mee zit, dat het wel normaal zal zijn en dat je hier zelf mee moet leren omgaan. Maar nu krijgen we vaak van volwassenen die deze video zien de reactie: ‘Woow, daar heb ik nooit over nagedacht!’ Hopelijk kunnen hierdoor pleegkinderen, pleegouders en pleegzorgwerkers elkaar beter helpen, als een soort driehoek’.


* * * * * V I D E O   1   :  HET BEGIN
J E   V O E L T   J E   A L L E E N
– Wat kan je doen als je je alleen voelt?
🙂 Tips van ons:
* Als jouw pleegzorgorganisatie een jongerenraad heeft kun je hier naartoe.
* Ga opzoek naar andere jongeren die ook met pleegzorg te maken hebben; vraag hiernaar bij je pleegzorgbegeleider
of pleegouders, of zoek contact via de website van STUK.
* Je kunt contact opnemen met een vertrouwenspersoon van AKJ of van jouw organisatie.
* Soms worden er landelijke pleegzorgdagen georganiseerd; hier kun je ook naartoe gaan.
V E R S C H I L   P L E E G Z O R G   J E U G D Z O R G
 – Weet jij echt duidelijk het verschil tussen pleegzorg en jeugdzorg?
🙂 Mandy: ‘De pleegzorgwerker moet je goed uitleggen wat het verschil is tussen pleegzorg en jeugdzorg. Dit is voor veel
pleegkinderen in het begin niet duidelijk. Maar het is wel belangrijk, anders is het erg verwarrend’.
O N D E R S T E U N I N G
– Weet jij waar je ondersteuning kunt krijgen?
– Weet jij waar je naartoe kunt als je vragen hebt?
🙂 Marina: ‘In ieder gezin is het anders, maar het is allemaal niet gek, als je vragen hebt stel die dan gewoon, je bent niet de enige, schaam je niet. Ik zocht zelf alles uit, maar dacht soms wel dat het raar was om te vragen’.
H E R K E N N I N G
– Wat herken je aan deze HOW TO-VIDEO? Waren er dingen die bij jou ook zo gingen, herken je situaties of juist niet?
🙂 Kelly: ‘Het is goed hierover na te denken en het kan opluchten hier met anderen die je vertrouwt over te praten. De
filmpjes kunnen hierbij helpen’.
Rebecca: ‘Oh wat was het een opluchting toen jullie begrepen wat ik zei en meemaakte’.


* * * * * V I D E O   2   :   NIEUWE REGELS  & PLICHTEN. EN HEB  JE OOK  RECHTEN ?
J E   R E C H T E N 
– Wat zijn je rechten als pleegkind?
– Welke rechten en plichten kwamen er aan bod in het filmpje?
– Wist jij van te voren welke rechten en plichten je hebt als pleegkind?
– Zijn er nog meer dingen waarover jij wilt weten of je hier recht op hebt?
N A L E V E N   V A N   K I N D E R R E C H T E N

– Worden al jouw rechten nageleefd?
– Zijn er rechten die geschonden worden?
– Bij wie kun jij terecht als er rechten zijn die geschonden worden bij jou?
🙂 Meer informatie over rechten en plichten vind je via de volgende websites:
http://www.kinderrechten.nl
http://www.dekinderombudsman.nl/40/12-tot-18/
https://www.defenceforchildren.nl/algemeen
Vragen kun je ook stellen aan een vertrouwenspersoon, via:

http://www.akj.nl/
H E R K E N N I N G

– Wat herken je aan deze HOW TO-VIDEO? Waren er dingen die bij jou ook zo gingen, herken je situaties of juist niet?


* * * * * V I D E O   3   :   IK & DE ANDER
A N D E R E N
– Vertel jij anderen dat je pleegkind bent?
– Hoe reageren anderen erop als je vertelt dat je pleegkind bent, en hoe zou je willen dat anderen hiermee omgaan?
🙂 Quinta: ‘Wat je hebt meegemaakt, is en blijft een deel van jouw geschiedenis. Maar…je bent meer dan dat hoor!’
B O O S H E I D
– Hoe ga jij om met boosheid?
– Wat doe jij als je boos bent?
– Kun en mag jij boos zijn in je pleeggezin?
A L S   I K   E R G E N S   M E E   Z I T

– Je hoorde in het filmpje verschillende manieren van anderen over hoe zij omgaan met boosheid en verdriet en als ze ergens mee zitten. Hoe zit dit bij jou?
H E R K E N N I N G

– Wat herken je aan deze HOW TO-VIDEO? Waren er dingen die bij jou ook zo gingen, herken je situaties of juist niet?


* * * * * V I D E O   4 
  :   ECHTE  FAMILIE / PLEEGFAMILIE

CONTACT MET ECHTE FAMILIE
– Iedereen uit het filmpje heeft andere dingen meegemaakt met zijn ouders en pleegouders.
– Praat jij wel eens over hoe jouw contact met familie is?
– Ken jij je rechten hierin?
– Wat mag jij thuis wel, en bij pleegfamilie niet?
– Wat krijg je bij pleegfamilie wel, en bij echte familie niet?
🙂 Marina: ‘Gewoon bij jezelf blijven! Het is belangrijk dat je jezelf kan zijn, bij wie je ook bent, je pleegfamilie of echte
familie’.
🙂 Mandy: ‘Je hebt zelf een keuze. Bij mij zat pleegzorg juist te dwingen om contact te houden met mijn moeder, maar
lukte het vaak niet, en kon mijn moeder ook vaak niet. En nu komt mijn moeder er zelf mee wanneer ze contact wil.
Als kinderen uit huis geplaatst worden, willen veel volwassenen meteen de volgende dag al dat het contact wel opeens
goed is tussen jou en je echte familie, maar dat lukt echt niet hoor, is in één dag niet anders. Dan krijg je weer valse
hoop’.

HERKENNING

– Wat herken je aan deze HOW TO-VIDEO? Waren er dingen die bij jou ook zo gingen, herken je situaties of juist niet?* * * * * VIDEO 5 : JE WORDT 18, EN DAN ??

ALS IK 18 WORD
– Weet jij wat er gaat gebeuren als je 18 bent?
– Waar ga jij dan wonen? Of blijf je bij je (pleeg)ouders?
– Weet jij waar je terecht kunt voor begeleiding?
– Welke mensen heb jij allemaal om je heen die je kunnen helpen of op kunnen vangen als je 18 wordt?
– Wat moet je allemaal kunnen als je op jezelf gaat wonen?
🙂 Kelly: ‘Je hebt recht op begeleiding na je 18e verjaardag. Maak daar gebruik van, het kan vet handig zijn’.
DROMEN

– Wat is jouw droom als je 18 bent?
🙂 Mandy: ‘Ze beloven eerst heel veel, bijvoorbeeld dat ze plekken om te wonen voor je kunnen regelen, en dan gaan ze
kijken wat je kan regelen. Maar eigenlijk moet je nog veel zelf doen. Ze moeten al eerder beginnen, als je 15 of 16 jaar
bent, want iets regelen gebeurt niet binnen een paar maanden. Inschrijvingen, van bijvoorbeeld woning of studie,
moet ver van tevoren gebeuren’.

VROEGER EN NU

– Ben je nu anders dan vroeger?
– Hoe dan, en waarom wel of waarom niet?
– Wat zou er zijn gebeurd als je niet in een pleeggezin terecht zou zijn gekomen?
HERKENNING

– Wat herken je aan deze HOW TO-VIDEO? Waren er dingen die bij jou ook zo gingen, herken je situaties of juist niet?