Stichting STUK is een stichting zonder structurele subsidie. Voor projecten zoeken we altijd fondsen. Om plannen van jongeren te kunnen uitvoeren zijn extra giften echt welkom! Zo krijgen de STUK-video’s nog meer bereik, kunnen we meer workshops geven en jongeren helpen die hun verhaal willen vertellen of verbeelden…

Wil je ons steunen? Dan zijn we je zeer dankbaar.

Je kunt je gift overmaken op bankrekeningnummer
NL54 TRIO 0390 252 182 ten name van Stichting STUK
te Amsterdam onder vermelding van ‘donatie’.

ANBI
Stichting STUK is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Dus je kan giften aan ons aftrekken van de belasting.