Stichting STUK, gevestigd aan Waterspiegelplein 10e
1051 PB Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://stukonline.com/
Waterspiegelplein 10e
1051 PB Amsterdam

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting STUK verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst bewaard geen persoonsgegevens, dus ook niet van websitebezoekers onder 16 jaar.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting STUK bewaart en verwerkt uw persoonsgegevens niet, eventuele gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting STUK neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting STUK) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting STUK verstrekt geen gegevens aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting STUK gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Persoonsgegevens weergegeven op de website zijn uitsluitend geplaatst met toestemming van de betreffende persoon, en kunnen ten alle tijden op verzoek worden verwijderd van de website. Een verzoek kan door eigenaar van de gegevens worden ingediend via info@stukonline.com

Klacht
Stichting STUK wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting STUK neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@stukonline.com